Burleska

„Burlesque life” – jest to cykl podwójnych portretów ukazujący performerów w codziennym stroju oraz w stylizacji scenicznej. Projekt ma na celu nie tyle ukazanie samej transformacji per se, ale skupienie uwagi na kontraście pomiędzy życiem prywatnym, pracą w korporacji, dress codem, a kreacją sceniczną i wykorzystywaniem własnego ciała jako środka przekazu.

Cykl nawiązuje do sceniczności i przybierania różnych ról w życiu, pełnieniu funkcji w życiu społecznym a także kształtowaniu postaw. Burleska jest kojarzona głównie ze srtipteasem – natomiast jest to forma teatralna, która czerpie inspiracje m.in. z tańca, literatury, sztuk cyrkowych oraz szeroko rozumianej kultury. Niesie za sobą nie tylko wizualne doznania, ale także przekaz – społeczny, polityczny, emancypacyjny, kulturowy oraz afirmację ciała. Poprzez krótki performance (zazwyczaj 3-6 minut) artyści wchodzą w rolę stworzoną przez siebie – od konceptu, poprzez choreografię, kostiumy, rekwizyty etc. 

Dyptyki nawiązują do życia prywatnego performerek, w którym przyjmują role narzucone im przez społeczeństwo. Jedne pracują w korporacjach, inne studiują, są żonami, córkami, przyszłymi matkami. Podczas performansu występują w wykreowanych przez siebie rolach manifestując swoją kreatywność, wolność tworzenia, siłę, władzę, emocje, indywidualizm, pasję. 

Projekt trwa od 2015 roku, najnowsze zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie, której to wernisaż odbędzie się 10 sierpnia br. w Teatrze Druga Strefa, serdecznie zapraszam.

 
 

Burlesque 

Burlesque Life is a project I started in 2015. It shows Burlesque stars in their everyday life, casual outfit, with no makeup on, contrasted with a full-makeup stage-look. Yet it is not about the transformation itself. The purpose here is to show that Burlesque Performers often have different/ common jobs, work in public institutions, banks, offices, follow the established code of conduct. A sort of double life – as we all do in a way – one showing to the public – other keeping to oneself – which is which?

At times, they devote only to the burlesque life, building self-consciousness, self awareness, the right to show our bodies as they are. By using the stage they create a new persona – often discover the deepest realms – either diving deep into ourselves or facing fears and provoking certain ideas. 

Burlesque itself has different faces – from glittery, purely entertaining one to the one touching serious social, sometimes political issues. Here, I present you performers from all over the world with different on and off stage looks.

How would you create your-stage-self?

 

Catrice Cat – Slovakia 2015 (student, burlesque performer)

Lotta Love – Slovakia 2015  (Dancer, student)

Red Herring – the USA 2015 (Full time Burlesque Performer)

Red Juliette – Poland 2016 (Dancer, burlesque performer)

Coco de Chocolate – Poland 2016 (Corporate worker)